!

AKUA Liquid Pigment Lemon Yellow AKLY, 4 fl. oz. 118 ml. ink for monotype

Akua Speedball
Voorraadartikel. Levertijd enkele dagen
018200
Weight in g or kg: ..

(AKLY)

AKUA Liquid Pigment Hansa Yellow 4 fl. oz. 118 ml

Akua Speedball
Voorraadartikel. Levertijd enkele dagen
018201
Weight in g or kg: ..

(AKHY)

AKUA Liquid Pigment Diarylide Yellow 4 fl. oz. 118 ml

Akua Speedball
Voorraadartikel. Levertijd enkele dagen
018202
Weight in g or kg: ..

(AKDY)

AKUA Liquid Pigment Pyrrole Orange AKPO 4 fl. oz. 118 ml

Akua Speedball
Voorraadartikel. Levertijd enkele dagen
018225
Weight in g or kg: ..

(AKPO)

AKUA Liquid Pigment Scarlet Red (scharlaken rood) 4 fl. oz. 118 ml

Akua Speedball
Voorraadartikel. Levertijd enkele dagern
018204
Weight in g or kg: ..

(AKSR)

AKUA Liquid Pigment Crimson Red AKCR, 4 fl.oz. 118 ml, ink for monotype

Akua Speedball
Voorraadartikel. Levertijd enkele dagen
018205
Weight in g or kg: ..

(AKCR)

AKUA Liquid Pigment Quinacridone Red 4 fl. oz. 118 ml

Akua Speedball
Voorraadartikel. Levertijd enkele dagen
018206
Weight in g or kg: ..

(AKQR)

AKUA Liquid Pigment Quinacridone Violet 4 fl. oz. 118 ml

Akua Speedball
Voorraadartikel. Levertijd enkele dagen
018207
Weight in g or kg: ..

(AKQV)

AKUA Liquid Pigment Phthalo Blue Green 4 fl. oz 118 ml

Akua Speedball
Voorraadartikel. Levertijd enkele dagen
018210
Weight in g or kg: ..

(AKBG)

AKUA Liquid Pigment Ultramarine Blue AKUB, 4 fl. oz. 118 ml, ink for monotype

Akua Speedball
Voorraadartikel. Levertijd enkele dagen
018208
Weight in g or kg: ..

(AKUB)

AKUA Liquid Pigment Phthalo Green Yellow AKGY, 118 ml

Akua Speedball
Voorraadartikel. Levertijd enkele dagen
018211
Weight in g or kg: ..

(AKGY)

AKUA Liquid Pigment Phthalo Blue 4 fl. oz 118 ml

Akua Speedball
Voorraadartikel. Levertijd enkele dagen
018209
Weight in g or kg: ..

(AKPB)

AKUA Liquid Pigment Phthalo Green Blue 4 fl. oz. 118 ml

Akua Speedball
Voorraadartikel. Levertijd enkele dagen
018212
Weight in g or kg: ..

(AKGB)

AKUA Liquid Pigment Yellow Ochre (okergeel) 4 fl. oz. 118 ml

Akua Speedball
Voorraadartikel. Levertijd enkele dagen
018213
Weight in g or kg: ..

(AKYO)

AKUA Liquid Pigment Burnt Sienna (gebrande siena) 4 fl. oz. 118 ml

Akua Speedball
Voorraadartikel. Levertijd enkele dagen
018214
Weight in g or kg: ..

(AKBS)