Polymetaal apparatuur voor grafische kunst.
Een technische encyclopedie betreffende de grafische technieken. Deze encyclopedie is grotendeels gebaseerd op het werk van André Béguin.


De inhoud van "A technical dictionary of print making" van André Béguin is als basis voor deze encyclopedie gebruikt, uiteraard met toestemming van de auteur. Polymetaal heeft deze encyclopedie in gedrukte vorm in het Frans en Engels op voorraad.

Er zijn een aantal manieren om deze encyclopedie te gebruiken;

Gebruik het volgende "formulier" om een woord te vinden in André Béguin's encyclopedie

Te zoeken woord(en):


Boolean:

CaseDoor op een van de volgende letters te klikken wordt een pagina geopend die alle woorden bevatten die met die letter beginnen.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z


Een prent is het resultaat van een druk. Dit is het wat het onderscheidt van een tekening, manuscript of een schilderij. Dit is echter ook de reden dat er meerdere exemplaren van kunnen worden gemaakt.
Het afdrukken van een prent wordt gedaan met behulp van een drukvorm waarvan er vele uitvoeringen zijn. Deze soorten worden ingedeeld naar de wijze waarop ze worden inge-inkt. Het is heel belangrijk om onderscheid te maken tussen de gedeeltes van de drukvorm die de inkt "ontvangen" en de gedeeltes die geen inkt "ontvangen".
De onderstaande tabel is met bovenstaand onderscheid als richtsnoer gemaakt, evenals de wijze van ininkten en de soort drukvorm. Bovendien worden de verschillende technieken gerelateerd aan de verschillende in-inkt methodes.

DRUKMETHODE

DRUKVORM

BE-INKTING EN DRUK

HANDMATIGE TECHNIEK

INDUSTRIELE TECHNIEK

OPMERKING

HOUTSNEDE
(metaalsnedes, enz.)
de inkt op het verhoogde deel, de tekening is ook in reliëf.
GEBRUIKTE MATERIALEN: hout, lino, metaal, plastic,steen

*in-inkten d.m.v. een inktrol, alleen de verhoogde delen
*drukvorm wordt tegen bedrukken oppervlak gedrukt
*soort druk: zwart op wit

houtsnedes, xylografie,
linosnede, plasticsnede,
steen, gips, metaal
en stempels

typografie
(drukken van letters)
line block

*very slight relief of the blacks on the verso side for wood.
*clarity of typographical printing

WHITE LINE
the ink is on relief areas the drawing is in the intaglio areas
MATERIALS USED: wood (end grain), lino, metal, plastic, stone

*inking done with a roller sparing the lower areas
*block pressed against printed surface
*impression: white on black

woodengraving on endgrain wood, linotype, engraving on stone, plastic, metal, plaster, goffering, dotted manner, punch engraving

inversed line block half tone

*no relief except for goffering

INTAGLIO
the ink is in the intaglio areas the drawing is also in intaglio
MATERIALS USED: metal

*inking of the intaglio areas done with a dabber followed by wiping the plate.
*printed surface pressed onto the plate so that it is pushed into the lines.
*impression: black on white

aquatint
line engraving
etching, dry point
crayon manner
mezzotint
brush etching

photogravure or heliogravure stamping (with or without ink)

*the printing provokes a kind of golfering of the paper (plate mark, etc.)
* lines are slightly in relief

CHEMICAL METHOD
the ink catches only the areas that have been drawn and prepared no reliefs
MATERIALS USED: stone, zinc,
aluminium

*chemical preparation of the printing element
*inking done with a roller
*printed surface pressed against printing surface
*impression: black on white or white on black

lithography zincography algraphy anastatic impressions

lithography offset phototype

*the pressure exerted by the stone in lithography is slightly visible
*lines have no relief
*difficult to recognize a mechanical impression

STENCIL METHOD
the ink goes through only in the open areas
MATERIALS USED: silk, nylon, metal grids, bristol, light metal

*stopping up of areas that are not drawn
*ink forced through the cloth or through the stencil
*printed surface below the screen or stencil
*impression: black on white or white on black

serigraphy hand made stencelling

serigraphy (manual, semi-mechanical, mechanical

*impression has no relief but ink may produce slight relief
*difficult to distnguish manual from mechanical impressions

SIMPLE MANUAL TRANSFER
ink is applied directly with a brush
MATERIALS USED: glass, marble

*only one step: printed surface pressed onto inked surface

monotype

*at times it can be used to make as many as three impressions but only the first will be intensely inked

PHOTOGRAPHY
light sensitive surface exposed with manual negative of glass or plastic

*manually made negative by scratching an opaque cliché
*photographic printing

glass print photograms

photography (non-manual negative)