Puretch processing guide written by Jennifer Page, Cape Fear Press. All rights reserved ©2001-2015 Translation Hugo Bos.

Stouffer Instructies voor het belichten met Puretch

  1. Stel het contact frame of het vacuumframe zo in dat er verschillende test belichtingen kunnen worden gemaakt op verschillende delen van de film, waarbij iedere belichting een verschillende tijdsduur heeft. Breng een stuk Puretch op de plaat aan met een breedte van ongeveer 6 Stouffer strips. Gebruik een stuk zwart plastic en knip daarin een gat juist groot genoeg voor de Stouffer strip. Maak het plastic groot genoeg om eerdere belichte delen te bedekken en verplaats de strip na iedere belichting.
  2. Maak drie of meer belichtingen: de eerste is bepaald door eerdere ervaringen, de tweede een kortere belichting en de derde een langere belichting. Het kan nodig zijn om deze procedure te herhalen bij verschillende belichtingstijden.
  3. Ontwikkel de testplaat zoals voorgeschreven in de Puretch instructies. Het is belangrijk om het ontwikkelen consistent te houden.
  4. Beoordeel elke stap-afbeelding op het negatief. Selecteer als beste negatief welke als stap 6-9 het laatst zichtbaar is, terwijl de stappen 10 en hoger alleen koperplaat zijn. Stap 7 is het normale richtpunt voor de normale afbeelding. Er zijn vele manieren om een plaat te belichten. De enige constante is de stappen tabel. Gebruik de stappen tabel als een richtlijn voor alle belichtingen om accuratesse te bereiken. Om de vermenigvuldigingsfactor te vinden om meer of minder stappen te maken met Stouffer, gebruik de onderstaande tabel:

Om de belichting te veranderen

1 stap

2 stappen

3 stappen

4 stappen

Belichting verlengen

1.41x

2.00x

2.82x

4.00x

Belichting verkorten

0.71

0.50

0.35

0.,25voorbeeld van een"#6" belichting.