Technische specificatie van Lascaux Soft Resist (zachte etsgrond) (#2093) en gebruiksaanwijzing

85 ml flacon

500 ml flacon

Samenstelling : gebaseerd op acryl copolymeer.

Deze nieuwe generatie etgrond is ontworpen als onderdeel van het "acrylic-resist etssysteem". Het resultaat in lijnvoering van de ets is vergelijkbaar met de tradionele harde etsgronden. Het wordt in een dunne gelijkmatige laag, met de kwast, op de plaat aangebracht. Na droging kan het worden bewerkt met alle normale etsgereedschappen.

Eigenschappen

Lascaux Hard resist is wateroplosbaar, klaar voor gebruik, niet giftig en bruikbaar op koper, brons, zink, staal en aluminium. Lascaux Sofr Resist (zachte etsgrond) is een traag drogende etsgrond. Hij kan worden gebruikt samen met andere Lascaux etsgronden en ook fotopolymeerfilm.

Aanwijzingen voor gebruik

Prepareren, opruwen en ontvetten van de plaat:
De randen van de plaat moeten worden afgeschuind met een vijl en scherpe hoeken afgerond. Goed schoonmaken, zodat er geen deeltjes metaal achterblijven. Beide zijden van de plaat kunnen dan licht worden opgeruwd zodat de resists beter hechten (staal vormt hierop een uitzondering, daar het van zichzelf al ruw genoeg is). Het opruwen kan op een aantal manieren; met carborundumpoeder (korrel 400) of met fin schuurpapier. Met cirkelvormige bewegingen schuurt men m.b.v. een schuurblokje en water het schuurmiddel over de plaat. Niet te grof schuren want, dit zal later een plaattoon te zien geven op de afdruk. (soms kan de plaat tussentijds gepolijst worden om de plaattoon te verminderen).
Vervolgens de plaat ontvetten met krijt, een ontvetter (Cif bijvoorbeeld, en alcohol). Het ontvetten controleren door de plaat onder de waterkraan te houden, als de plaat nog water afstoot, is hij nog niet vetvrij. De plaat laten drogen.

Het opbrengen van de etsgrond:

De plaat dient aan de achterkant en de zijkanten bedekt te zijn met een afdekmiddek. Hiervoor kan Lascaux plate backing gebruikt worden, maar ook plastic afdektape.
Doe een kleine hoeveelheid etsgrond in een schaaltje. Gebruik een fijne kwast van ongeveer 5cm breed (2"). Een grove kwast zal resulteren in een ongelijkmatige verdeling van de etsgrond, en de etsgrond moet als een dunne, maar gelijkmatige laag aangebracht worden. Probeer ophopingen aan de rand te voorkomen.

Het drogen van de etsgrond:

De etsgrond is ontwikkeld zodat het in ongeveer een uur langzaam droogt. Dit is een nadeel in vergelijking met de klassieke zachte etsgrond; die blijft namelijk zacht. Na de betekening of bewerking van de zachte etsgrond kan de laag worden gedroogd; natuurlijkke droging (vlak) of in een horizontale droogkast. Als de laag volledig gedroogd is kan ze worden bewerkt zoals een harde etsgrond.

Bewerken van de zachte etsgrond;

Rechtstreeks in de natte resist tekenen:

Tekeningen gemaakt op deze manier hebben een vet karakter. Breng de etsgrond aan en teken direct op de plaat met zachte potloden, wateroplosbaar krijt of pastelstick. Deze techniek kan toegepast worden tot ongeveer 15 minuten na het aanbrengen van de etsgrond (iets langer in koude werkruimten). Als de etsgrond te droog wordt voor deze techniek zal het pastel beginnen pakken en moet het tekenen stoppen voordat de resistlaag begint te scheuren. Zodra de etsgrond grondig gedroogd is kunnen de grafiet- of pastelresten weggewassen worden met warm water. De plaat kan nu kortgeëtst worden en de tekening gecontroleerd.
Hierna kan de plaat het beste behandeld worden tegen oxidatie (zout-azijn-oplossing) gewassen met CPS ontvetter en gespoeld met water voor ze wordt geretoucheerd of verder bewerkt.

Schildertechnieken:

Karakteristieke, brede open (blootgelegd metaal) vlakken kunnen bereikt worden door wat water op de klare etsgrond aan te brengen zodra die is aangebracht. De verdunde etsgrond kan dan verwijderd worden met een borstel of een propje katoen. Daar waar de etsgrond verwijderd en of verdund is, zal de plaat worden aangetast door het etsmiddel. De plaat moet eerst kort-geëtst worden (om de kwaliteit van de open ruimtes te bekijken), behandeld tegen oxidatie en gespoeld worden voordat een aquatint of een andere resist kan toegepast worden.

Klassieke tekenmethode:

Tekeningen gemaakt met deze methode hebben een zacht pastelachtig karakter. Breng de etsgrondt aan en begin met deze tekentechniek na ongeveer 10 à 15 minuten (afhankelijk van de droogsnelheid, op zijn beurt afhankelijk van de temperatuur in de werkruimte). Plaats de met resist gecoate plaat op een schoon werkblad en leg er een vel zijdepapier (of dun papier) over met daarover een vel tekenpapier. Met maskeertape kan het geheel vastgeplakt worden aan het werkblad zodat er niets verschuift tijdens het bewerken van de laag. Teken met redelijk wat druk op het tekenpapier met een zacht potlood of pastel. De uitgeoefende druk maakt dat het zijdepapier op die plaatsen de etsgrond zal absorberen en zodoende daar de plaat zal blootleggen.
Verwijder het papier als het beeld is gevormd en pel voorzichtig het zijdepapier van de plaat. Het beeld zal zichtbaar zijn op het zijdepapier, dat later kan dienen als referentie. Op de plaat zal het beeld moeilijk te zien zijn totdat ze kort wordt geëtst. Als de plaat gedroogd is en kort geëtst kan de tekening gecontroleerd worden. Hierna moet de plaat worden behandeld tegen oxidatie, gewassen met CPS ontvetter en gespoeld met water voor ze kan geretoucheerd en/of verder bewerkt worden.

Collage techniek:

Breng de resist aan en begin met deze tekentechniek na ongeveer 10 à 15 minuten (afhankelijk van de droogsnelheid op zijn beurt afhankelijk van de temperatuur in de studio). Positioneer de plaat, als de resist klaar is, op een schoon stuk stof op het bed van de etspers en maak een collage van dunne materialen met textuur zoals veren, bladeren, draden en papieren vormen bovenop de plaat met resistlaag. Hierover moet een stuk transparante plasticfolie komen met daarop enkele lagen schoon stof en de lagen vilt van de etspers. De gecoate plaat, de collage en het vel plastic worden door de pers gedraaid. Het beeldresultaat zal variëren naargelang de droging van de etsgrond en de druk uitgeoefend door de pers. Eenmaal door de pers worden de lagen vilt, de stof en het plastic verwijderd. De collage zal in de zachte etsgrond, die op de plaat werd geschilderd, gedrukt zijn. Het zal lijken alsof er vrijwel niets gebeurd is, maar het beeld zal duidelijk zichtbaar worden als de plaat kort geëtst wordt. Met een etsnaald kunnen alle collage-items voorzichtig verwijderd worden zonder ongewenste sporen achter te laten. Papier dat nog vastkleeft in de laag etsgrond kan afgewassen worden met warm water als de etsgrond voldoende gedroogd is. Zodra de etsgrond volledig gedroogd is kan de plaat kort geëtst worden waardoor het beeld zichtbaar wordt en gecontroleerd kan worden. De plaat moet dan worden behandeld tegen oxidatie, gewassen met CPS ontvetter en gespoeld met water voor ze kan geretoucheerd en/of verder bewerkt worden.

Etsen:

De plaat kan geëtst worden met een veelheid aan etsmiddelen waaronder ijzerchloride (voor koper en brons) of kopersulfaat (voor staal, zink en aluminium). De platen worden eerst kort geëtst (enkele minuten) om de gedeeltes van de plaat, die worden aangetast door het etsmiddel, goed te kunnen zien. Als er dan delen zijn die niet zijn aangetast, terwijl het wel de bedoeling was, is er blijkbaar nog etsgrond, vet of verontreiniging aanwezig. Maak deze gedeeltes vetvrij en schoon met een afwasmiddel. Als het kort etsen geen problemen aan het licht brengt, kan het eigenlijke etsen beginnen. Tenzij er nog andere etsgrond moeten aangebracht worden of als er nog lijnen moeten worden getekend of bijgewerkt. Iedere keer als een etsgrond tussentijds moet worden aangebracht, moet de oxidatie van het koper worden verwijderd. Als dat niet wordt gedaan zal de etsgrond niet goed hechten. Voor het verwijderen van koperoxide wordt een oplossing van wat zout in keukenazijn gebruikt. Dan de plaat weer spoelen en drogen.
De etsgrond is zeer betrouwbaar, dus er kan diep worden geëtst zonder problemen. 

Verwijderen van de etsgrond:

Als de etsgrond niet is uitgehard, is deze wateroplosbaar. Daarom kan etsgrond (nog niet uitgehard)van gereedschap platen en oppervlaktes verwijderd worden met warm water en zeep. Uitgeharde etsgrond kan verwijderd worden door de plaat (of schoon te maken gereedschap) tien minuten en een bakje met Mystrol (of Lascaux remover) te leggen. Vervolgens de plaat er uit halen en gelijk met een borstel de etsgrond van de plaat borstelen. Draag hierbij beschermende handschoenen. Dan de plaat grondig afspoelen met warm water en controleren op achtergebleven resten etsgrond.