Gebruiksaanwijzing voor de Polymetaal etspersen HPV serie.

Montage
Misschien heeft U de pers ontvangen door een transportbedrijf, in welk geval het spaakwiel en de plaat nog moeten geinstalleerd.
De levering houdt in;

 • de etspers
 • de plaat (het bed)
 • het spaakwiel met de zes spaken.
 • Optie; een onderstel met legborden en/of zwenkwielen.

De walsrollen dienen eerst te worden schoongemaakt. Om de walsen te beschermen zijn ze ingevet en daarna ingepakt met papier en/of plastic. Maak overdwars een ondiepe snede in het plastic, waarna de verpakking zo van de wals getrokken kan worden. Met een vetoplosmiddel (wasbenzine) worden de rollen verder schoongemaakt. De wollen moeten schoon en droog zijn voorgebruik.

Plaats het bed (de plaat) in de pers. De plaat loopt tussen de beide zijprofielen van de pers en tussen de boven- en onderwals. De plaat moet 1 a 2 mm speling hebben.

Op het uiteinde van de aandrijfas (die naar de kettingkast gaat) zit tape, om de spie op z'n plaats te houden. Haal de tape er af en kontroleer of de spie nog op z'n plaats zit. Schuif het spaakwiel over de as, totdat de naaf helemaal over het aseinde geschoven is. (Als de pers uitgevoerd is met een onderstel, is het sterk te adviseren om het spaakwiel te plaatsen nadat de pers op een onderstel geplaatst is) Het is geen probleem als er wat kracht nodig is om het wiel over de as te schuiven. Sla met een stalen hamer echter nooit direkt op de naaf van het spaakwiel. Gebruik een houten blok als buffer. (of gebruik een zachte hamer) . In de naaf bevindt zich een "inbusschroef" M8 die moet worden vastgedraaid om de het wiel op de as vast te zetten.

Het onderstel kan in gemonteerde of in ongemonteerde staat verkeren. De afbeeldingen op de pagina's van de HP en de HPV persen laten duidelijk zien hoe de onderstellen dienen te worden gemonteerd. Het is heel gemakkelijk. De metrische bouten M8x60 worden gebruikt voor het verbinden van de buisdelen. Als het onderstel uitgevoerd is met zwenkwielen, worden de zeskantbouten M8x16, met ringen en moeren gebruikt voor de montage. Als het onderstel uitgevoerd is met legborden, moet men beginnen met het samenstellen van de zijframes samen met de onderste twee tussenbuizen. Leg dan het onderste legbord op z'n plaats en monteer vervolgens de bovenste twee tussenbuizen.

De pers heeft vier zeskantbouten M12 om hem te monteren op het onderstel. Aan de uiteinden van elk zijprofiel treft U er een aan. Haal ze uit de zijprofielen. Toen U het onderstel inelkaar gemonteerd hebt, heeft U de bouten nog niet vastgedraaid. Als de bouten losjes zitten wordt de montage gemakkelijker. Til nu de pers bovenop het onderstel. Wees hier heel voorzichtig mee. Draai nu de 4 zeskantbouten meer in het onderstel, door de voeten van de pers, om hem vast te zette.

Het verminderen van de speling in de aandrijfketting
Deze persen zijn uitgevoerd met een speciaal spansysteem voor de ketting. Het zal heel zelden nodig zijn om de ketting te spannen. Normaal gesproken wordt dit alleen tijdens de montage in de fabriek gedaan en misschien nog een keer na vele jaren intensief gebruik.
De tekening hierboven "Dwarsdoorsnede van de etspersen in de HPV-serie" laat de onderdelen zien die een rol spelen bij dit spansysteem. Het belangrijkste wat moet gebeuren is het vergroten van de afstand tussen de hulp-as en de bovenwals. Hierdoor zal de eventuele speling verminderen. Om dit te bereiken, moeten de volgende stappen worden uitgevoerd;

 1. Zoek de M5 schroef, met zaagsnede, (geschroefd in een zeslkantmoer), onder het bovenste lagerblok, aan beide kanten van de pers.
 2. Draai de schroef los, waardoor de zeskantmoer kan worden verdraaid. (Eerst aan de kant waar de ketting zit)
 3. Verwijder de schroef M5 niet, maar gebruik de schroef om de moer een tikkeltje naar rechts de draaien. Ga hiermee door totdat er geen speling meer in de ketting zit. (Het is mogelijk dat de schroef dan in een ander schroefdraadgat in de zeskantmoer moet worden gedraaid.
 4. Draai nu de M5 schroef weer vast.
 5. Deze procedure moet nu herhaald worden aan de andere kant van de pers. De vertikale verplaatsing van de as moet aan beide kanten gelijk zijn, anders kan de as scheef gaan zitten.

Het gebruik van de pers
Deze pers is geschikt voor het afdrukken van "diepdrukplaten" (geëtste of gegraveerde koper- of zinkplaten), maar ook voor het afdrukken van houtsnedes en linosnedes.
In het volgende schema is de situatie weergegeven bij het afdrukken van een diepdrukplaat.

Het vilt heeft de funktie om het papier in de groeven van de plaat te drukken, waardoor het papier de inkt in die groeven kan opnemen.
Sommigen gebruiken een stapeltje karton onder de drukspindels (bij dit type persen tussen het "drukplaatje" en het "lagerblok" van de bovenwals, waardoor de pers iets "flexibeler" wordt. Voor het afdrukken van een "diepdrukplaat" heeft het weinig effect, maar voor het afdrukken van houtsnedes en linosnedes kan het handig zijn. Een houtsnede is nooit helemaal vlak, waardoor de inktverdeling op het papier niet gelijkmatig zou kunnen zijn. Een "flexibele" bovenwals kompenseert in beperkte mate de oneffenheid van de drukvorm.

Het afdrukken van houtsnedes en linosnedes met behulp van deze etspers

Bovenstaand schema geeft de situatie weer bij het afdrukken van een "hoogdrukvorm" (houtsnede, linosnede, typografie). Er wordt hier ook met vilt gewerkt, maar dit heeft een andere funktie als bij het afdrukken van een ets. Hier dient het vilt om oneffenheden in de hoogdrukvorm te kompenseren (vooral belangrijk bij een houtsnede uit "multiplex"). Als de drukvorm helemaal vlak zou zijn was het vilt niet nodig. Onder het vilt is een plastic plaat zichtbaar (ongeveer 5mm dik PVC). Dit is alleen doelmatig in kombinatie met het vilt. Als de PVC plaat niet zou worden gebruikt zou het papier in de holtes van de drukvorm worden gedrukt, en dit is meestal niet de bedoeling.


Onderhoud
 • De lagers van deze etspers hebben geen onderhoud nodig. (Kogellagers, of zelfsmerende lagers)
 • Het wordt aanbevolen om deze pers in een droge ruimte te gebruiken, om roesten te voorkomen. (Het "etsen" zelf dient bij voorkeur in een andere ruimte te gebeuren)