Relative voordelen in het vergelijken van zink of aluminium voor lithografische platen

De relatieve verschillen tussen zink en aluminium zijn al onderwerp van gesprek sinds hun introductie in de lithografie. Elk van de twee metalen heeft eigen voordelen, en er is gedurende de jaren uitstekend drukwerk gemaakt met beide materialen. Vanuit praktische overwegingen gezien is er weinig verschil tussen de metalen qua kosten, gebruiksmaterialen en het gemak tijdens het drukken. Het is correct om te stellen dat beide metalen, mits goed behandeld, even goed drukken. De keuze of er één of twee soorten gebruikt worden hangt grotendeels af van de doelstellingen van de lithografische werkplaats. Voor een opleidingsinstituut is het waarschijnlijk beter om te kiezen voor één van de metalen, uit kostenoogpunt, om verwarring te voorkomen, en om to voorkomen dat de hulpmaterialen, die verschillend zijn voor beide metalen, door elkaar raken. Het volgende overzicht geeft een richting aan in het vergelijken van de beide metalen.:

Zink

Aluminium

Oppervlaktekleur is donkerder, wat nadelig is voor een tekening met fijne toonwaardes. Krijttekeningen en gewassen tekeningen lijken sterk te verschillen van die op steen

Oppervlaktekleur is lichter, tekeningen met toonwaardes zijn gemakkelijker te zien. Krijttekeningen en gewassen tekeningen lijker meer op die op steen.

"Peau de crapaud" ("paddenhuid") gewassen techniek mogelijk

"Peau de crapaud" ("paddenhuid") gewassen techniek niet mogelijk

Inherent gevoelig voor vet.

Inherent minder gevoelig voor vet

Inherent niet gevoelig voor water

Inherent zeer gevoelig voor water

Produceert sterke afbeeldingen (veel contrast)

Produceert een redelijk sterke afbeelding

Produceert minder sterke lijnen

Produces uitstekende lijnen

Na de "counteretching" aangebrachte tekening is gemakkelijk te stabiliseren.

Na de "counteretching" aangebrachte tekening is moeilijker te stabiliseren.

Gevoelig voor drooglopen of 'tonen tijdens het afdrukken, tenzij effectief ongevoelig gemaakt

Ongevoelig voor drooglopen of 'tonen tijdens het afdrukken,

Ietwat moeilijker om een verwijderde tekening na het voorbereiden van de plaat te stabiiseren

Ietwat gemakkelijker om een verwijderde tekening na het voorbereiden van de plaat te stabiiseren

Oxidehuid bemoeilijkt het om de plaat effectief ongevoelig te make

Oxidehuid bemoeilijkt het om de plaat effectief ongevoelig te make

Bron: The Tamirand Book of Lithography.