Montage en demontage van etspersen JPVE serie.


Lees deze gebruikaanwijzing nauwkeurig door, voordat U met de montage/demontage begint.
Naar buitenlandse klanten worden deze persen kompleet gemonteerd verstuurd. Er zijn een aantal redenen om het op deze manier te doen;

- We zijn dan zeker dat de pers op een korrekte manier gemonteerd is en dat alle onderdelen aanwezig zijn.
- Hierdoor is het mogelijk om op deze grotere persen een garantie-periode te geven van tien jaar.
Het is uiteraard mogelijk om de pers in onderdelen te bestellen en zelf te monteren, maar Polymetaal is in dat geval niet verantwoordelijk voor het resultaat.
Een andere mogelijkheid is dat een medewerker van ons bedrijf de pers bij U komt afleveren en/of installeren. Op deze manier heeft U uw tien jaar garantie, uiteraard tegen (beperkte) extra kosten. U kunt ons altijd vragen om een offerte te maken betreffende het leveren en het installeren.

Deze beschrijving betreft in hoofdzaak de de demontage van een JPV etspers. Bij een electrische pers wijkt het op een aantal punten af:

 • Demonteer ook de aandrijvingkast met de electrische motor
 • Demonteer ook de electrische besturingskast

Als U de pers in onderdelen hebt ontvangen, ga dan nu naar de paragraaf die de montage van de pers beschrijft.
Als U de pers gemonteerd heeft ontvangen, en U wilt demonteren, begin dan hier:

Demonteren van een etspers van de JPV serie.

In deze beschrijving refereren we aan de volgende afbeelding "doorsnede JPV etspers". Deze "tekening" is niet op schaal en is op zo'n manier aangepast dat het een duidelijk beeld geeft van de constructie van deze persen;

De pers is waarschijnlijk bevestigd op een pallet en ingepakt Neem de verpakking weg en de pers van de pallet af. Laat de bescherming van de cilinders (plastic en papier) er vooralsnog opzitten.

 1. Als het bed (de plaat) nog tussen de cilinders zit, haal het weg.
 2. Maak, op de een of andere manier, een takelpunt dat sterk genoeg is om het gewicht van beide cilinders (gelijkertijd) te dragen. Hang in dit punt een takel op.Belangrijk; zie Nr. 14
 3. Draai de drukspindels (1.) uit de zijframes.
 4. Neem het handwiel (15.) van de tandwielkast (17.). Er zit een stelschroef M8 in de naaf van het wiel. Deze eerst losdraaien, nu kan het wiel afgenomen worden.
 5. Neem de tandwielkast (17) van de onderwals (6.). De tandwielkast is met vier draadeinden M10 verbonden met het zijframe. Maak de moeren M10 los. Let op de afstandsmoeren M12 en sluitringen tussen de tandwielkast en het frame. Deze ophanging van de tandwielkast wijkt af van de tekening hier boven.
 6. Neem de inlegspie er uit (18) en de asborgringen (ook van de andere kant van de wals.). Hiervoor is een speciale tang handig. Indien U die niet bezit moet U improviseren met andere tangen of schroevedraaiers.
 7. Neem de drukblokken (13.) en (indien aanwezig) de stapel karton (14.) uit de pers.
 8. Bevestig een stevig touw om het midden van de bovenste cilinder en til de cilinder m.b.v. een takel tot een zodanige hoogte dat de veren (16) uit de pers genomen kunnen worden. Nu de cilinder weer laten zakken en het touw er af halen.
 9. Gebruik een stevig touw om nu de walsen aan elkaar te verbinden en aan de takel, zoals de tekening laat zien. Om het eenvoudig te houden zijn de zijframes weggelaten.
 10. Til nu met de takel de twee cilinders omhoog, totdat de pers bijna van de grond komt.
 11. Draai nu de schroeven los in de tussenstangen tussen de zijframes. Er zijn totaal acht schroeven; inbusschroeven M10x40 (12.) en acht schroeven M8x20 die zijn verborgen in de sleufgaten in de zijframes. Deze schroeven houden de tussenstangen met looprollen op hun plaats.
 12. Draai de inbusschroeven M8 (10.) los en de zeskantbouten M8 (21), die het kruis op hun plaats houden (11).
 13. Nu is alles gereed om de zijframes er af te halen. Wees heel voorzichtig. De twee cilinders zijn verbonden aan de takel. Het gewicht varieert, afhankelijk van het type pers dat het in deze JPV serie betreft. Het gewicht kan ongeveer 200 kg totaal bedragen. Wees er zeker van dat zowel de takel, de touwen en het takelpunt, deze krachten zonder probleem kunnen verdragen. De touwen moeten ook symmetrisch op de walsen zijn aangebracht, omdat anders de walsen scheef kunnen gaan hangen. Het niet correct hijsen kan leiden tot persoonlijk letsel en schade aan de walsen. Dus nu alles kontroleren.
 14. Schuif langzaam een zijframe van de wals af. Als iets van vet is aangebracht op de as van de onderwals glijdt het gemakkelijker. De twee cilinders moeten tijdens deze manouvre blijven waar ze zijn!! Glij het tweede frame van de onderwals af en laat de twee cilinders zakken tot op de grond. Haal het touw weg.
 15. Nu is de demontage kompleet.
  Montage van de etspersen in de JPV-serie.

  Misschien heeft u zojuist de pers gedemonteerd omdat hij verplaatst moest worden, of u heeft de pers kompleet ontvangen en moeten demonteren omdat hij niet door een deur paste. Het is ook mogelijk dat U de pers in gedemonteerde toestand ontvangen hebt. Deze drie mogelijkheden geven kleine verschillen in de montage procedure. Allereerst treft U hier een lijst aan van alle onderdelen van de pers;

  • 1 tandwielkast, met een holle as 35mm, massieve as van 24 mm. overbrenging 1:10.
  • 1 plaat van zeer harde kunststof. Afmeting; JPV-70 70x140cm, JPV-80 80x150cm en JPV-90 90x170cm.
  • 2 drukveren. Deze drukveren duwen de bovenwals omhoog. Dit is heel handig tijdens "hoogdruk" (hout- en linosnedes).
  • 1 zijframe, uitgevoerd met gaten voor de tandwielkast.
  • 1 zijframe, zonder gaten voor de tandwielkast.
  • 4 "geleide-profielen" te bevestigen aan de zijframes om het bed (de kunststof plaat) te geleiden.
  • 2 drukplaten, gemonteerd direct onder de drukspindels. Ze verdelen de druk over het stapelte karton, dat zich tussen het drukblok en de lagerblok bevindt.
  • 2 inbusschroeven M16x50. Hiermee wordt het lagerblok op de as van de bovenwals vastgezet, maar dient ook als veergeleider.
  • 2 lagerblokken voor de bovenwals.
  • 1 bovenwals.
  • 1 kruis om tussen de zijframes te monteren.
  • 1 onderwals
  • 8 witte kunststof looprollen, om het bed vertikaal te geleiden.
  • 4 tussenstangen voor de looprollen. (Afmeting, JPV-70 rond 20mm lengte 740mm M8, JPV-80 round 20mm lengte 845mm M8, JPV-90 rond 20mm lengte 940mm M8.)
  • 4 tussenstangen tussen de zijframes. (Afmeting, JPV-70 rond 25mm lengte 740mm M10, JPV-80 rond 25mm lengte 840mm M10, JPV-90 rond 30mm lengte 940mm M10)
  • 1 handwiel. (asgat 24mm)
  • 2 drukspindels M24.
  • 8 inbusschroeven M8x20 voor de ronde looproltussenstangen. bars with plastic rollers.
  • 4 inbusschroeven M8x35, voor de bevestiging van het kruis aan de zijframes, aan de bovenkant.
  • 12 inbusschroeven M10x40. 8 voor de bevestiging van de grote tussenstangen en 4 voor de bevestiging van de tandwielkast.
  • 1 stelschroef M8x16 voor de bevestiging van het handwiel.
  • 8 zeskantbouten M8x16 voor de bevestiging van de geleideprofielen op de zijframes.
  • 8 sluitringen M8 voor de bevestiging van de geleideprofielen op de zijframes.
  • 4 zeskantbouten M8x20 voor de bevestiging van de onderkant van het kruis tegen de zijframes.
  • 16 asborgringen (circlips) diam.20mm voor de bevestiging van de plastic looprollen op de looproltussenstangen.
  • 2 asborgringen (circlips) diam. 35mm voor de borging van de onderwals aan beide uiteinden.
  • 1 inlegspie 8x7x32 voor de bevestiging van het handwiel op de tandwielkast.
  • 1 inlegspie 10x8x36 voor de bevestiging van de tandwielkast op de onderwals.
  • 4 plastic buisstoppen om de uiteinden van de buizen in de frames af te dichten.
  • 1 draaibare handgreep voor het handwiel.


  1. Verbind de twee cilinders met een stevig touw, volgens de tekening "het hijsen van de cilinders", op deze pagina. Om te bepalen "wat wat is"; de onderste wals heeft een vaste as, de as van de bovenwals is draaibaar in de wals.
  2. Als de pers eerder al gemonteers is geweest, zijn het lagerblok (B) en de inbusschroeven (C) nog op de as van de bovenwals gemonteerd. Indien de pers nog niet eerder gemonteerd is geweest; schuif het lagerblok over de wals zoals de tekening aangeeft. Het schroefdraadgat M16 moet in het lagere deel van het lagerblok zitten ("naar beneden wijzen"). Schroef de inbusschroef M16x50 in het lagerblok maar draai deze nog niet helemaal vast. Het moet nog steeds mogelijk zijn om het lagerblok over de as te schuiven.
  3. Hij de twee walsen op tot het gewenste niveau. Als de walsen ongeveer in de goede positie hangen, kan dit gekontroleerd worden door er een frame naast te plaatsen. Het kogellager in het zijframe moet op dezelfde hoogte zijn als de as van de onderwals. Smeer nu wat vet op de assen van de onderwals.
  4. Plaats de 4 inbusschroeven M10x40 (voor de bevestiging van de tandwielkast) in het zijframe.
  5. Schuif dit zijframe over de lange as van de onderwals. Forceer dit niet. Als het frame in de goede positie is, schuift het gemakkelijk. Kontroleer gelijktijdig of het lagerblok korrekt tussen het zijframe komt. Schuif het zijframe niet helemaal tot het eind. U heeft straks wat ruimte nodig om de rest van de onderdelen tussen de frames te monteren.
  6. Schuif nu het andere zijframe over de as.
  7. Plaats nu de grote tussenstangen tussen de frames met de inbusschroeven M10x40. Draai dit niet vast totdat alle andere onderdelen tussen de frames gemonteerd zijn.
  8. Haal het touw van de cilinders af.
  9. Plaats de ronde tussenstangen met de looprollen tussen de zijframes. (inbusschroeven M8x20) De schroeven worden door de sleufgaten gestoken. D.m.v. de sleufgaten zijn de tussenstangen vertikaal verstelbaar. (het kantelen van het blad kan hierdoor worden geregeld) Als de plastic looprollen nog niet op de stangen gemonteerd zijn; een borgring (circlip) tot ongeveer 20 cm vanaf het einde over de stang schuiven. Hier tegen aan een plastic looprol en daar tegenaan weer een borgring. De looprol moet soepel kunnen draaien.
  10. Monteer nu het kruis tussen de frames. Aan de bovenkant met inbusschroeven M8x35, en aan de onderkant met zeskantbouten M8x25. Het kruis is samengesteld gelast in een lasmal. Hierdoor is het mogelijk dat er nog wat spanning in het materiaal aanwezig is, waardoor alle gaten niet altijd op de mm passen. Zonder al te grote moeite is het kruis echter in de goede positie te plaatsen. Draai de schroeven nog niet vast.
  11. Draai nu de inbusschroeven M10x40 in de zijframes goed vast. Wissel hierbij van de linker naar de rechter kant van de pers.
  12. Draai nu de schroeven en de bouten van het kruis vast.
  13. Breng de borgringen aan van de onderwals, aan beide kanten.
  14. Plaats de inlegspie 10x8mm in de spiegleuf, en schuif de tandwielkast over de as. De tandwielkast wordt met vier draadeinden M10 en moeren vastgezet. Vergeet niet de afstandsmoeren M12 en sluitringen tussen de tandwielkast en het frame.
  15. Maak een touw vast in het midden van de bovenwals, zodat deze weer kan worden opgehesen. Til de bovenwals ongeveer 20 cm omhoog. Nu kunt U bepalen waar de lagerblokken, op de as van de bovenwals, moeten worden vastgezet. Let er op dat de bovenwals ongeveer 1 a 2mm zijdelingse speling nodig heeft. Draai vervolgens de inbusschroeven M16x50 goed vast, met een speciale inbussleutel, of met een "waterpomptang".
  16. Nu kunnen de twee drukveren onder de bovenwals worden geplaatst. Indien nodig de bovenwals iets meer optillen, zodat het gemakkelijker wordt om de veren te plaatsen.
  17. Laat de bovenwals langzaam zakken, totdat deze rust op de veren.
  18. Snij wat karton in stukjes, die op het lagerblok van de bovenwals passen, als U "flexibiliteit" in de pers wilt. (Vroeger werden de zijframes van persen uit gietijzer gemaakt. Gietijzer kan niet goed trekkrachten verdragen, en breedt daardoor snel. Bij deze oude persen kon gemakkelijk, door een ongeluk, (bijvoorbeeld een schaar op het bed laten liggen) een zijframe breken. Uit veiligheidsoverwegingen heeft men indertijd het stapeltje karton (of leer) onder de drukspindels geintroduceerd. Dit karton of leer zal bij een plotselinge belasting van het frame de schok "absorberen" waardoor kans op breuk vermindert. Tegenwoordig worden zijframes veelal uit staal gemaakt, dat veel beter dan gietijzer trekkrachten kan verdragen. Vanwege gewoonte "traditie" is het stapeltje karton echter gehandhaafd. Nu is het stapeltje karton handig om "onregelmatigheden" in de drukvorm op te vangen. (veelal bij houtsnedes of linosnedes)).
  19. Doe wat vet op de drukspindels (M24) en draai ze in de zijframes.
  20. Verwijder nu de beschermende laag van de bovenwals en de onderwals. Gebruik hiervoor een scherp mes, maar snij alleen in de plastic bovenlaag en niet dieper, want dan kunnen de walsen beschadigd worden. Maak de walsen schoon met een oplosmiddel en maak ze droog.
  21. Plaats nu het bed (drukplaat) in de pers. Monteer de geleideprofielen op de zijframes met zeskantbouten M8x16 en sluitringen. Deze profielen moeten op een zodanige manier worden vastgezet dat de plaat in een rechte lijn door de pers gaat. Blokkeer de plaat echter niet met de zijprofielen. Er is ongeveer 1 a 2mm speling nodig tussen de plaat en de zijprofielen.
  22. Stel nu de looproltussenstangen. Zet ze vast op een zodanige hoogte dat de plaat iets kan kantelen. Als de plaats iets kantelt is het zeker dat de plaat altijd goed aanligt op de onderwals, waardoor de kans op slip minimaal wordt.
  23. Doe de plastic stoppen (vier stuks) in de einden van de zijframes.
  24. Schuif het spaakwiel over de kleine as van de tandwielkast. (misschien moeten er nog verfresten uit de naaf van het handwiel gehaald worden) Zet het handwiel vast met het stelschroefje m8x16 (in de naaf). Draai de handgreep in het handwiel. (met een moer M12 er tussen om de handgreep iets "langer" te maken.

  De pers is nu gebruiksklaar. Als er nog vragen zijn, aarzel niet en stuur een e-mailtje (info@polymetaal.nl)