Deze afbeelding toont de slangverbinding tussen de vaste leiding en de hydraulische cilinder. De verbinding moet flexibel zijn omdat de bovenwals vertikaal moet kunnen bewegen. De reflector reflecteert het infra rode licht dat door de lichtcel, aan de andere kant van de pers, wordt verstuurd.