Gebruiksaanwijzing voor de Polymetaal etspersen in de JZE-serie.

 • Voorbereidingen voor het gebruik

Normaal gesproken zal deze pers in de grafische werkplaats worden gemonteerd door medewerkers van Polymetaal.
De machine is te zwaar en complex om het anders te doen. De machine kan ook in een krat, kompleet gemonteerd, aan de klant worden verzonden. De afmeting van de krat zijn als volgt::

Model

Lengte

Breedte

Hoogte

Gewicht

JZE-100

210 cm

160 cm

180 cm

1300 kg

JZE-125

260 cm

185 cm

180 cm

1550 kg

JZE-150

310 cm

210 cm

180 cm

1800 kg

 Het is erg belangrijk om eerst uit te zoeken of en hoe zo'n grote krat het bedoelde gebouw binnen kan. Ook is het belangrijk om (samen met Polymetaal) de transportmethode te kiezen.
Als het onmogelijk is om een dergelijke krat te vervoeren, of in het gebouw te krijgen, zullen een aantal medewerkers van Polymetaal de pers ter plekke samenstellen. We kunnen een gedetailleerde offerte maken betreffende de transportmethode en montagekosten, als U ons laat weten in welke pers U geinteresseerd bent en waar deze moet worden opgebouwd.

Als de pers bij U is afgeleverd in een krat, dient U de krat voorzichtig uitelkaar te halen. Daarna ziet U de pers, bevestigd met schroeven op een pallet. Verwijder de schroeven waarmee de pers op de pallet vast zit. De pers moet nu voorzichtig van de pallet worden afgehaald. De manier waarop dat dient te gebeuren hangt van de plaatselijke situatie af. Het gemakkelijkste is om een 2-tons kettingtakel boven de pers te bevestigen en daarmee de pers op te tillen. Vervolgens kan de pallet weg worden gehaald. Als dat niet kan, is er misschien iemand met een vorkheftruck in de buurt, die even kan helpen.

Als de pers op de grond staat, moet de pers worden gesteld. Daartoe zijn de vier "voeten" van de pers instelbaar gemaakt..
De walsen zijn bedekt met een laag verpakkingspapier met daaronder een laag vet. Verwijder dit, met behulp van een oplosmiddel, en maak de walsen schoon en drogg.
Nu is de pers klaar voor gebruik.

 • Algemene instructies

Deze pers werkt op dezelfde manier als andere persen; het papier, de plaat en het vilt worden op het bed gelegd, en het geheel gaat onder druk tussen de draaiende walsen door. Sommige kenmerken van deze pers maken het drukken gemakkelijker, zoals het electrisch aandrijfsysteem en de hydraulische pomp waarmee de bovenwals op druk wordt gezet. Andere kenmerken maken het drukken veiliger, zoals de "anti-overbelasting-koppeling" , en de fotocellen aan beide kanten van de bovenwals. Sommige kenmerken maken het gemakkelijker om nauwkeurig te werken zoals de traploze snelheidsregeling en de manometer waarmee de werkdruk kan worden afgelezen.
Soms is het gemakkelijker om tijdens het "proefdrukken" de handaandrijving te gebruiken. Vanwege de grote vertraging is het gemakkelijk om met de hand de pers aan te drijven. Als de belangrijke parameters zijn vastgesteld, zoals druk, vochtigheid van het papier, druksnelheid, enz., kan men overschakelen naar de electrische aandrijving door het verschuiven van een hendel.
De fotocellen verhogen de veiligheid tijdens het werken met deze machine. Het is echter belangrijk om de positie van de sensoren aan te passen aan het soort werk dat wordt gedaan. Als de "drukvorm" dun is, zoals bij het etsen, dient de fotocel in een lage positie te staan. Als er bijvoorbeeld van een houtsnede wordt gedrukt, is de drukvorm dikker, en zal de lichtcel hoger moeten worden geplaatst.

De hydraulische pomp heeft twee functies;

 1. de pomp bouwt oliedruk op in het systeem, waardoor de manometer kan worden afgelezen. De uitgelezen waarde van de manometer geeft een nauwkeurige indicatie van de kracht die de bovenwals uitoefent.
 2. de druk die door de pomp wordt opgewekt zal in beide hydraulische cylinders, (aan elke kant van de pers) hetzelfde zijn. De bovenwals zal hierdoor naar beneden worden gedrukt, waardoor de pers "op druk komt". Het "op druk zetten" wordt niet meer door de drukspindels gedaan, waardoor de pers gemakkelijker is in het gebruik. De drukspindels dienen alleen om de bovenwals vertikaal te verplaatsen.
 • Electrisch

Deze machine moet worden aangesloten op een 230 Volt wisselstroom stopkontakt met aarde. Veranderingen in het electrisch circuit mogen alleen worden aangebracht door een erkend electricien.

Het starten van de machine:

 1. Steek de stekker in het stopcontact.
 2. Schakel de hoofdschakelaar in (vertikale stand)
 3. De oranje lamp moet nu branden.
 4. De twee kleine lampjes op de lichtcellen moeten nu ook branden. Als dat niet het geval is, zijn de lichtcellen en de reflectors niet goed uitgelijnd, of bevindt er zich een object in de lichtbaan. Corrigeer dit alvorens verder te gaan.
 5. Test de knoppen "links", "stop" en "rechts". Het bed moet in de juiste richting bewegen.
 6. Regel de snelheid door de knop aan de zijkant van de elektriciteitskast te verdraaien.

Het stoppen van de machine:

De aandrijving zal stoppen, als:

 1. De knop "stop" wordt ingedrukt.
 2. De noodknop (paddestoelknop) wordt ingedrukt.
 3. Er een object is tussen de lichtcel en de reflector.

Opmerking: Het bed zal ook stoppen als aan één van beide kanten een eindschakelaar geactiveerd is.

Zekeringen:

Er zijn drie zekeringhouders in de zijkant van de electriciteitskast aangebracht, juist beneden de hoofdschakelaar. De zekeringen dienen keramisch te zijn, met een maat van 6x32mm. De linker is de hoofdzekering: 16 Ampere, de rechter zekering is van het stuurstroomcircuit, en de middelste is de motorzekering van 12 Ampere.

Tekeningen:

Er zijn twee tekeningen; één van het hoofdcircuit en één van het stuurstroomcircuit. Op dit moment zijn de tekeningen in het Engels weergegeven.

Normen:

De fabrikant van deze produkten:
Polymetaal
Postbus 694
2300 AR Leiden
Nederland
verklaart dat deze apparatuur voldoet aan de Europese richtlijn IEC 335-1 "Safety of household ans similar electrical appliances" en geproduceerd zijn volgens CE-normen (Machinerichtlijn en Magnetische comptabiliteit) en het CE teken dragen.

Het gebruik van de pers

Deze pers is geschikt voor het afdrukken van "diepdrukplaten" (geëtste of gegraveerde koper- of zinkplaten), maar ook voor het afdrukken van houtsnedes en linosnedes.In het volgende schema is de situatie weergegeven bij het afdrukken van een diepdrukplaat.

Het vilt heeft de funktie om het papier in de groeven van de plaat te drukken, waardoor het papier de inkt in die groeven kan opnemen.Sommigen gebruiken een stapeltje karton onder de drukspindels (bij dit type persen tussen het "drukplaatje" en het "lagerblok" van de bovenwals, waardoor de pers iets "flexibeler" wordt. Voor het afdrukken van een "diepdrukplaat" heeft het weinig effect, maar voor het afdrukken van houtsnedes en linosnedes kan het handig zijn. Een houtsnede is nooit helemaal vlak, waardoor de inktverdeling op het papier niet gelijkmatig zou kunnen zijn. Een "flexibele" bovenwals kompenseert in beperkte mate de oneffenheid van de drukvorm.

Het afdrukken van houtsnedes en linosnedes met behulp van deze etspers

Bovenstaand schema geeft de situatie weer bij het afdrukken van een "hoogdrukvorm" (houtsnede, linosnede, typografie). Er wordt hier ook met vilt gewerkt, maar dit heeft een andere funktie als bij het afdrukken van een ets. Hier dient het vilt om oneffenheden in de hoogdrukvorm te kompenseren (vooral belangrijk bij een houtsnede uit "multiplex"). Als de drukvorm helemaal vlak zou zijn was het vilt niet nodig. Onder het vilt is een plastic plaat zichtbaar (ongeveer 5mm dik PVC). Dit is alleen doelmatig in kombinatie met het vilt. Als de PVC plaat niet zou worden gebruikt zou het papier in de holtes van de drukvorm worden gedrukt, en dit is meestal niet de bedoeling.

Onderhoud

 • De lagers van deze pers hebben geen onderhoud nodig (allemaal kogellagers)
 • Het electrisch systeem heeft nauwelijks onderhoud nodig. Zorg dat het systeem niet in aanraking komt met vloeistoffen. De lichtcellen en reflectoren zijn gevoelig voor stof. Maak deze dus zo nu dan stofvrij.
 • De tandwielkast is gevuld met olie of vet. De tandwielkast hoeft later nooit meer te worden bijgevuld.
 • Het is aan te bevelen om de pers in een droge ruimte te gebruiken. Bij voorkeur dient het etsen met agressieve media (zoals salpeterzuur of ijzer-chloride) in een andere (geventileerde) ruimte te worden gedaan.