Gebruiksaanwijzing voor verwarmingstafels VTL-40x65, fabrikaat Polymetaal.

 1. Deze verwarmingstafels zijn ontworpen voor het verwarmen van metaalplaten (normaliter koper of zink) zoals gebruikt door etsers. De plaat wordt verwarmd om de opgebrachte etsinkt meer vloeibaar te maken, waardoor de inkt beter in de geëtste (of gegraveerde) groeven opvult. Ook kan de verwarmingstafel zeer goed worden gebruikt voor het opbrengen van "zachte" of "harde" was. (zuurbestendige substantie, waarmee de plaat plaatselijk wordt afgedekt)
 2. De verwarmingstafels zijn niet geschikt voor het smelten van hars- of asphaltpoeder, zoals gebruikt bij "aquatint". De daarvoor benodigde temperatuur is hoger dan deze verwarmingstafels kunnen leveren. Technisch zou het mogelijk zijn geweest om deze tafels een hogere eindtemperatuur te geven. Om een aantal redenen is daarvan afgezien:
  - Voor het smelten van harspoeder of asphaltpoeder is een temperatuur nodig van ongeveer 200 a 250 °C. Gezien de regelgeving op het gebied van veiligheid is het onverantwoord om zonder extra voorzieningen deze temperatuur te gebruiken.
  - Het benodigde electrische vermogen is veel groter, waardoor niet meer kan worden volstaan met een "normale" electrische voeding van 220 Volt.
  - De warmte-overdracht van de aluminium bovenplaat van de verwarmingstafel naar de kan ongelijkmatig zijn, vooral bij deze hoge temperaturen. Deze ongelijkmatige warmte-overdracht ontstaat door de combinatie van warmte-overdracht door geleiding en door straling.
  Polymetaal heeft wel een verwarmingstafel die veel hogere temperaturen kan leveren in het programma; Serie VTS.

Zie bovenstaande afbeelding.

 • Aan de achterkant van de verwarmingstafel treft U de electrische aansluiting aan naar de netvoeding. Het snoer is meegeleverd. (3x1mm2). Zorgt U er altijd voor dat het stopkontakt voorzien is van een aarding. De uitvoering van zo'n stopkontakt kan per land verschillen; sommige landen gebruiken "randaarde" en weer andere landen "pen-aarde". Het bijgeleverde snoer is geschikt voor randaarde (Nederlands). U dient, als deze steker niet in uw stopkontakt past, een andere steker aan het snoer te laten monteren door een erkend electrotechnisch bedrijf.
 • De "aan-uit" schakelaar schakelt het electrisch circuit van de verwarmingsplaat aan en uit. Als de schakelaar "uit" staat, kan er geen spanning op de verwarmingselementen staan. Als de schakelaar "aan" staat, brandt er een lampje in de schakelaar. In de "uit" stand brandt er geen licht.
 • Met de thermostaatknop kan de gewenste temperatuur ingesteld worden tussen 30 en 110 °C. Door het draaien aan de thermostaatknop wordt een schakelaar bediend die verbinding staat met een temperatuurvoeler (gevuld met vloeistof) die aan de onderkant van de aluminium bovenplaat gemonteerd is. Vanwege de uitvoering van de thermostaat (vloeistofthermostaat) is een nauwkeurige temperatuurregeling niet mogelijk. Electronische thermostaten kennen een veel nauwkeuriger regelbereik (zie verwarmingstafel VTS). Zodra de verwarmingstafel, door afkoeling, een zekere temperatuur heeft bereikt (ingesteld met de knop) wordt de stroom ingeschakeld door de thermostaat. Vervolgens wordt het volle electrische vermogen gebruikt om de verwarmingstafel op te warmen tot een bepaalde maximumwaarde, die gerelateerd is aan de instelling van de thermostaatknop. Zodra die waarde bereikt is, stopt de stroomtoevoer en koelt het apparaat weer af tot het moment waarop de stroom weer wordt ingeschakeld. Door deze werkwijze ontstaat er een "pendeling" in de temperatuur. Het is mogelijk dat hierdoor de temperatuur wel 10 a 15 graden van de ingestelde temperatuur afwijkt.
 • Op het type plaatje is het CE merk aangegeven, evenals de belangrijkste waarden, zoals spanning stroomsterkte, serienummer en type.
 • De bovenplaat kan heet zijn. Wees daarom altijd voorzichtig. Zeker als de lamp van de schakelaar brandt dient men op te letten. Echter, als met de schakelaar uit doet, kan de verwarmingstafel nog een tijdje heet blijven.
 • Gebruik geen water of etszuur in de buurt van dit apparaat. Water kan aanleiding zijn tot electrische storingen van het apparaat.
 • In dit apparaat zijn geen asbesthoudende isolatiematerialen verwerkt.

NORMEN EN VOORSCHRIFTEN
Hierbij verklaart de fabrikant van de bovengenoemde apparatuur;
Polymetaal
Postbus 694
2300 AR Leiden
Nederland
, dat -deze toestellen voldoen aan de Europese Norm IEC 335-1 "Safety of household and similar electrical appliances"
-deze toestellen uitgevoerd zijn met inachtneming van de regels die voortvloeien uit de CE-normering (Machinerichtlijnen en Magnetische Compatibiliteitsrichtlijn)
-deze toestellen voorzien zijn van de CE-markering