Gebruiksaanwijzing voor zuurbakken met randafzuiging, ZR-80x110

 1. Deze zuurbakken met randafzuiging zijn ontwikkeld voor grafici die werken met salpeterzuur of ijzerchloride. Beide vloeistoffen kunnen worden gebruikt voor het etsen van koper en zink.
 2. Eerst wordt het binnenbad gevuld met de gewenste vloeistof tot een hoogte van ongeveer 2 a 3cm. Kontroleer wel even of de aftapkraan gesloten is! Gebruik beschermende kleding (rubber handschoenen, bril en eventueel luchtmasker.)
 3. Tijdens en na het vullen dient de afzuigventilator te werken, om zoveel mogelijk dampen af te zuigen.
 4. Na het vullen kan het deksel worden gesloten. Door de onderdruk in het systeem wordt de deksel op het frame gedrukt en kan er geen damp ontsnappen
 5. De koperplaat of zinkplaat kan nu, met behulp van een tang in het bad gelegd worden. Als het deksel openstaat, ontstaat er een luchtstroom naar de randen van de zuurbak. De zuurdampen zullen door deze luchtstroom worden meegezogen. Op dat moment is er sprake van een "luchtgordijn" boven de zuurbak. Tot op zekere hoogte voorkomt dit luchtgordijn dat er dampen in de werkruimte komen. Teveel wervelingen boven de zuurbak moeten worden voorkomen, dat kan immers de goede werking verstoren. Sluit het deksel zodra het mogelijk is.
 6. Het kan nodig zijn, tijdens het etsproces, om het deksel te openen waardoor de voortgang kan worden bekeken. Dit is zonder prblemen mogelijk, beperk echter de tijd waarin het deksel open is.
 7. Na het etsproces moet de plaat uit het bad worden gehaald.
 8. Het is aanbevelenswaardig om na het etsen het zuur uit de binnenbak te halen. Dit kan worden gedaan door de aftapkraan te openen en het zuur in een plastic container te laten lopen.
 9. Het is ook mogelijk om het zuur in de bak te laten, sluit dan wel het deksel en laat de ventilator draaien.
 10. De blaaskant van de ventilator moet worden verbonden met de buitenlucht d.m.v. een zuurbestendige plastic buis. De standaard diameter is 12,5cm. De luchtweerstand van het totale systeem moet echter onder een bepaalde waarde blijven (ongeveer 200 pascal). Daarom dient de lengte van deze leiding niet meer te bedragen dan ongeveer 5 meter. Als de leiding langer moet worden, dient ook de diameter groter te worden, of moet er een grotere ventilator geplaatst worden. Als er gebruik gemaakt kan worden van een bestaand afzuigsysteem in het gebouw, dienen een aantal zaken te worden gecontroleerd;
  - de totale luchtweerstand mag niet groter zijn dan 200 pascal (met het deksel open, en aangenomen dat de bestaande ventilator de enige aandrijving is van de luchtstroom) De capaciteit van de ventilator is ongeveer 1000 m3/uur bij een druk van 200 pa. (200 pa). (Ventilator motor 0,25 kW, 220 Volt, 1380 omw./min.) Als de totale luchtweerstand groter is dan de genoemde waarde, moet er een andere ventilator gebruikt worden. Polymetaal kan U hierover adviseren.
 11. De afvoergassen van dit systeem zijn zeer verdund met lucht en daarom niet gevaarlijk.
 12. Het standaard gebruikte systeem kan worden aangesloten op 220 Volt/180 Watt. Op aanvraag kunnen we ook het electrisch systeem leveren op 110 Volt/180 Watt.


De zuurbak met randafzuiging ZR-60x80 met gesloten deksel. Foto van de achterkant; de zuurbestendige centrifugaalventilator is zichtbaar met de uitblaasopening.

De zuurbak met randafzuiging ZR-80x110 met gesloten deksel. Foto van de voorkant.


NORMEN EN VOORSCHRIFTEN
Hierbij verklaart de fabrikant van de bovengenoemde apparatuur;
Polymetaal
Postbus 694
2300 AR Leiden
Nederland
, dat -deze toestellen voldoen aan de Europese Norm IEC 335-1 "Safety of household and similar electrical appliances"
-deze toestellen uitgevoerd zijn met inachtneming van de regels die voortvloeien uit de CE-normering (Machinerichtlijnen en Magnetische Compatibiliteitsrichtlijn)
-deze toestellen voorzien zijn van de CE-markering

Aanwijzingen voor het installeren van de zuurbestendige ventilator
 • De zuigkant en de perskant van de ventilator moeten op een flexibele manier verbonden worden met de leidingen.
 • De richtlijnen volgens DIN EN60204-1 met betrekking tot de electrische installatie dienen te worden opgevolgd. De werkschakelaar dient gemakkelijk toegankelijk te zijn.
 • Als er sprake is van buitensporige condensatie in het huis van de ventilator, dient er in het huis op het laagste punt een gaatje te worden geboord, waardoor het condensaat kan weglopen of worden afgevoerd.
 • De maximaal toelaatbare omgevingstemperatuur voor de ventilator is 343K (70°C).


Onderhoud
Het kunststof van de binnen- en buitenbak en het roestvast staal zijn onderhoudsvrij.
Onderhoud van de ventilator:
 • Gedurende de eerste maanden dient de ventilator elke maand geinspecteerd te worden.
  De volgende punten verdienen uw aandacht;
  - luister of de ventilator goed draait (zonder veel trillingen e.d.).
  - kontroleer de temperatuur van de lagers.
  - als schadelijke dampen worden verplaatst met de ventilator dient u beschermende kleding te dragen.