Oliën, Verfmolen de Kat, kleine hoeveelheden

!

Eucalyptusolie 200 ml

020685
Ontvlambare vloeistof en damp. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Verwijderd houden van warmte/ vonken/ open vuur/ hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen.- Niet roken.
enkele dagen
Gewicht: kg

Kruidnagelolie 200 ml

020687
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. Na het werken met dit product grondig wassen. Verontreinigde kleding mag de werkruimte niet verlaten.
enkele dagen

Paraffine-olie 200 ml

020692
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Bij inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten bereik van kinderen houden. NA INSLIKKEN: onmiddellijk ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. GEEN braken opwekken. Achter slot bewaren. De inhoud en de verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
enkele dagen
Gewicht: kg

Ricinusolie 200 ml

020693
Wonderolie, ricinusolie of castorolie is een plantaardige olie die wordt gebruikt voor diverse huis-tuin-en-keuken-toepassingen. In Engels sprekende landen is wonderolie verkrijgbaar onder de naam Castor oil.
enkele dagen
Gewicht: kg

Saffloerolie 200 ml

020694
Saffloerolie (of distelolie) is een olie die gebruikt wordt voor margarine en als sladressing. Ook wordt deze olie gebruikt voor olieverf, in het bijzonder voor witten en lichte kleuren. Saffloerolie kan tot 75% bestaan uit onverzadigde vetzuren linolzuur met twee en linoleenzuur met drie onverzadigde verbindingen
enkele dagen
Gewicht: kg

Spijkolie 200 ml

020696
Bevat: Lavender Spike Terpenes, Spike lavender oil. Ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan schade aan organen veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
enkele dagen
Gewicht: kg

Walnotenolie 200 ml

020699
Walnootolie of walnotenolie wordt gewonnen uit walnoten en uit geroosterde walnoten. Het heeft een bleke tot lichtgele kleur en een intense, notige smaak. De olie heeft een hoog gehalte aan onverzadigde vetzuren
enkele dagen
Gewicht: kg