Gebruiksaanwijzing voor VPLEV-80x100 serie.

Vaste onderdegel en electrisch aangedreven hydraulische pomp

Bovenstaand ziet U een doorsnede van een deel van de VPLEV-80x100. De gebruiksaanwijzing beperkt zich hier tot het druktechnisch deel, hetgeen praktisch hetzelfde is als bij de SVP-35. Alle andere instrukties zijn te vinden op de andere pagina's waarbij het gebruik van de driewegklep het belangrijkste is.
De drukvorm kan van alles zijn; houtsnede, letterzetsel, lino-snede, cliché , enz. Op de inge-inkte drukvorm komt het papier te liggen. Daarop een plaat PVC van ongeveer 5mm dik, en daarop een laag vilt. Aan de rand van de onderdegel zijn klemlijsten getekend, vestgezet met schroeven in de onderdegel. Deze klemlijsten worden standaard niet meegeleverd. Als de pers gebruikt wordt voor loodzetsel of een kombinatie van drukvormen, kunnen klemlijsten handig zijn om de drukvormen op te sluiten. Op aanvraag kunnen de zetlijsten door Polymetaal worden geleverd.

Elke drukvorm heeft een afwijking en is niet helemaal vlak. Als er van een drukvorm, die niet vlak is, een afdruk wordt gemaakt, is dit te zien omdat er bepaalde gedeeltes niet goed zijn afgedrukt. Het vilt compenseert kleine afwijkingen in de drukvorm. Dit vilt mag echter niet rechtstreeks in kontakt komen met het papier omdat het papier onder druk dan in de lage delen van de drukvorm gedrukt zou worden. Om dit te voorkomen is er een laag PVC tussen geplaatst. PVC is voldoende flexibel om zich aan te passen aan de afwijkingen in de vlakheid van de drukvorm, maar het voorkomt tegelijkertijd dat het papier in de holtes van de drukvorm terecht komt.

Normen en Voorschriften
De producent van deze apparatuur:
Polymetaal, Postbus 694, 2300 AR Leiden. Nederland, verklaart dat deze apparatuur voldoet aan de Europese Norm IEC 335-1 "Safety of household and similar electrical aplliances" en is geproduceerd volgens CE-normen (Machine-richtlijn, en Richtlijn Magnetische Comptabiliteit) en een CE-markering draagt.

Onderhoud

  • Hydraulisch systeem. De bovendegel wordt vertikaal verplaatst door een hydraulische cilinder, die wordt aangedreven door een electrische pomp. Deze pomp heeft een reservoir van waaruit de olie naar de cilinder wordt gepompt. Na enige jaren zal wat olie verdwijnen (verdampen, lekkage, etc.). Daarom dient het reservoir elk jaar te worden nagekeken of er nog voldoende olie in zit. Als er olie moet worden toegevoegd, is elke dunne hydraulische olie geschikt.
  • Het drukvlak van de degels moet worden schoongehouden. Alle onregelmatigheden op de degels kunnen zichtbaar zijn in een afdruk.