Gebruiksaanwijzing ImagOn fotopolymeer films

6. De belichting testen met een aquatint raster

Aquatint rasters zijn leverbaar door de distributeurs van ImagOn. (zie materialen voor diepdruk bij de Polymetaal internet shop.)

Alvorens het aquatint raster gebruikt kan worden moet er een "stappentest" worden gedaan om te zien welke belichtingstijd nodig is voor de combinatie van uw belichtskast en aquatint raster:

  1. Lamineer de plaat met ImagOn (lamineren)
  2. In de belichtingskast moet er direct contact zijn tussen het aquatintraster en de fotopolymeerfilm. Let er op dat de "beeldkant" van het raster direct op de film ligt.
  3. Verdeel de ImagOn-plaat in 3 of 4 segmenten door elk segment een verschillende belichtingstijd te geven. Tijdens dit belichten blijft het kontaktraam dicht en wordt steeds een bredere strook met karton afgedekt totdat bijna de hele plaat afgedekt is. De belichtingstijden hangen af van de sterkte van de lamp, de afstand van de lamp tot de film en de "dichtheid" van het aquatint-raster. De tijden variëren echter meestal tussen de 1 en 4 minuten.

  4. NB Gebruik voor de belichting geen UV - TL-buizen. Deze lichtbron is te diffuus en te zwak waardoor de afbeeldingen wazig worden weergegeven. Gebruik alleen een UV-puntbron als lichtbron, zoals "metaal halide lamp", "kwik-damp-lamp", "pulse Zeon", of "kwarts halogeen lamp". (hier zijn de "geleerden" het niet over eens, we hebben bij Polymetaal tests gedaan om puntlicht en buislicht te vergelijken. Het gaf geen verschil. In de "ICT" voor het maken van printplaten voor electronica wordt altijd met buislicht gewerkt, terwijl kleine details daar zeer belangrijk zijn)
  5. Na het belichten wordt de ImagOn plaat ontwikkeld gedurende 9 minuten.
  6. Spoel de plaat uit onder kraanwater, fixeer met azijn, spoel nog een keer en droog de plaat in een droogkast of met een haardroger.
  7. Ink de plaat ink, afslaan en maak een proefdruk.
  8. Het segment van de plaat dat het diepste zwart is, heeft de juiste belichtingstijd gehad. Als uit deze test geen diep zwart komt, moet de test worden overgedaan met een kortere of langere belichtingstijd.

Bij het zoeken naar de optimale belichtingstijd voor een aquatint-raster zijn de volgende overwegingen van belang: Als het aquatint raster niet voldoende belicht is (UV-lamp te zwak, of het raster te zwart), zal het licht niet zijn doorgedrongen op de fotopolymeer. De fotopolymeer zal dus nergens op de plaat zijn uitgehard. De emulsie zal later worden uitgewassen als gevolg van ONDER-BELICHTING. Het uitgewassen gedeelte heeft geen struktuur en houdt tijdens het afslaan geen inkt vast. Als U het aquatint-raster bekijkt onder een vergrootglas, ziet U een onregelmatig patroon van in hoofdzaak zwarte blokjes met hier en daar een wit blokje. De "zwarting" van een raster kan nogal variëren. Een "normaal" raster zoals in drukkerijen gebruikt wordt heeft een regelmatig patroon van zwarte en witte blokjes.

Als er teveel UV licht wordt gebruikt voor een bepaald raster, zal het licht door de zwarte blokjes van het raster "branden" en de plaat OVERBELICHTEN. Zowel onder- als overberlichte gebieden zullen weinig struktuur hebben en nauwelijks inkt vasthouden tijdens het afslaan. De juiste belichtingstijd ligt er tussenin.

Zodra de correcte belichtingstijd bepaald is voor uw belichtingskast, verandert het niet meer. (na verloop van tijd worden echter de UV-lampen zwakker, waardoor ooit de belichtingstijd iets moet worden aangepast) Bij de volgende belichting die U doet werkt u met uw afbeelding (dia-positief). U zult voor uw specifieke afbeelding weer een optimale belichtingstijd moeten vaststellen, of het nu een gewassen tekening, een fotocopie, afdruk van een inktjet printer, of een "directe" tekening op transparante film betreft.

Een regel om rekening mee te houden; Des te korter de belichtingstijd, des te donkerder de afdruk wordt. Des te langer de belichting, des te lichter de afdruk wordt.