Gebruiksaanwijzing ImagOn fotopolymeerfilms

13. Constructie Intaglio-type

In deze techniek worden stukken ImagOn film op de plaat aangebracht en gelijkertijd belicht en ontwikkeld danwel na elkaar.

  1. Elke bestaande ImagOn plaat kan worden bedekt met nieuwe stukjes film als tenminste de plaat goed vetvrij is.
  2. Snij de gewenste stukken ImagOn film.
  3. Verwijderen bij alle stukken de binnenste beschermlaag.
  4. Leg de stukken op de drager en wrijf ze vast met de duim en een droge doek. Zo wordt elk deel van de film op de plaat gedrukt.
  5. Zorg er voor dat de stukken elkaar niet overlappen. Het overlappen mag alleen als de bovenste beschermingslaag weggehaald is.
  6. Zodra alle stukken film op de plaat vastzitten, kan de plaat bedekt worden met een stuks plastic folie om daarna de plaat door de pers te draaien. Hierdoor wordt de hechting verbeterd.
  7. De plaat kan worden opgebouwd op een manier die lijkt op een 3D topografische kaart.
  8. Alvorens de plaat de ontwikkelen moet de beschermingslaag van elk stuk worden verwijderd.
  9. Het ontwikkelen kan worden gedaan in een bak met de normale ontwikkelvloeistof of de stukjes kunnen ook individueel worden ontwikkeld met een penseel.