Gebruiksaanwijzing ImagOn fotopolymeer films

24. Aquatint etsgrond op acrylbasis

Een aquatint etsgrond op acrylbasis kan een dipezwart genereren en kan bijna altijd worden toegepast op een plaat die in bewerking is, als de plaat maar voldoende ontvet wordt. U heeft een airbrush en een speciale kast waarin een plaat bespoten kan worden. Probeer inademing van de spuitnevel te voorkomen.

  1. Prepareer de plaat als voor geëtste Intaglio-Type.
  2. Ontvet de plaat.
  3. De luchtdruk dient te zijn tussen 1,5 bar en 3 bar.
  4. De Hunt Speed ball Screen Filler, verdund met 30% water is goed bruikbaar als vloeibare Aquatint-oplossing. Een goed alternatief is de "Badger Acrylic Aquatint Solution". Beide kunnen op koperplaat gebruikt worden. Spuit gelijkmatig en zorg voor een dekking van 60-80%.
  5. Laat de laag drogen.
  6. Bescherm de achterkant van de plaat met plastic tape.
  7. Doe de plaat in de etstank. De beluchting dient niet te worden gebruikt.
  8. Kontroleer de plaat iedere 20 minuten.
  9. Na het etsen moet de plaat schoongemaakt worden met Ajax en gedroogd worden.
  10. Verwijder de afdektape aan de achterkant. De plaat is nu gereed om te worden gedrukt.