Grafisch Atelier Daglicht
De Rondom 18
5612 AP Eindhoven
Tel. 040-2475538
fax. 040-2475539
website:
www.grafisch-atelier-daglicht.nl
e-mail:
daglicht@planet.nl

Grafisch atelier Daglicht is een facilitaire instelling voor beeldende kunstenaars en is gevestigd in "Het Meulensteen Art Centre" op het terrein van de Technische Universiteit in Eindhoven. Doelstelling: aan professionele kunstenaars de mogelijkheid bieden om met behulp van grafische technieken werk te vervaardigen en het bevorderen van verschillende aktiviteiten op grafisch gebied. Ieder jaar worden er diverse workshops gehouden waaraan kunstenaars uit diverse disciplines kunnen deelnemen. Ook studenten van kunstacademies kunnen gebruik maken van de faciliteiten van het atelier.

Het atelier is geopend van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur.

Aktiviteiten:


Grafisch atelier Daglicht aan de buitenkant........en de binnenkant


Links naar andere websites betreffende "Grafisch Atelier Daglicht"

Artikel in "Cursor" betreffende Grafisch Atelier Daglicht