Een encyclopedie over grafische technieken, André Béguin.


Terug naar de Hoofdpagina van de "Grafische encyclopedie"
Vernis mou
E= Soft ground etching F=Vernis mou D=Weicher Grund
De vernis mou is een diepdrukvorm waarin het beeld is geëtst, nadat uit de (zachte) etsgrond de elementen zijn verwijderd die bleven kleven aan materiaal dat met de etsgrond in aanraking was gebracht, en de afdruk daarvan.

Herkomst en ontwikkeling

Nadat Dietrich Meyer ca. 1620 de zachte grond (vernis mol) voor het etsen ontdekte, schijnt nog zachtere grond reeds sporadisch gebrukt te zijn voor met vernis mou vergelijkbare technieken. Pas na ca. 1750 vindt deze werkwijze ruimere toepassing. Ze wordt dan gebruikt voor het reproduceren van potlood- en krijttekeingen, soms in kombinatie met aquatint. De krijtlitho, die op eenvoudiger wijze een vergelijkbaar effekt geeft, heeft de vernis mou in de 19e eeuw verdrongen.Toch zijn tegen het einde van die eeuw kunstenaars er zich weer voor gaan interesseren; Félicien Rops, Edgar Degas en Auguste Renoir bijv. hebben veel in vernis mou gewerkt. Tegenwoordig wordt ze vaak gebruikt als hulptechniek om strukturen in de etsgrond aan te brengen.

Materiaal en werkwijze

De zachte etsgrond kan men kopen, of maken door gewone etsgrond (in bolletjes o.i.d.) te smelten en er schapevet, vaseline of dikke smeerolie aan toe te voegen. De zachte etsgrond wordt op een plaat uitgerold, met een rol overgebracht op een onvette plaat en heel regelmatig en dun verdeeld. Op de gegronde plaat wordt een fijnkorrelig papier gelgd en bijvoorbeeld door omvouwen vastgezet om verschuiven te voorkomen. Met een hard potlood tekent men op het papier of trekt met een scherpe naald een reeds eerder op het papier gemaakte tekening over. Door het tekenen wordt het papier in de zachte grond gedrukt en kleeft er overeenkomstig zijn struktuur aan vast. Als men daarna het papier van de plaat licht, zullen de deeltjes etsgrond die er aan vastgekleefd zijn meekomen. Na etsing vertonen de lijnen, opgebouwd uit vele kleine puntjes, een krijtachtig karakter, zachter en iets breder uitlopend dan de getekende potloodlijn. De struktuur van de lijnen en de vlakken is afhankelijk van de ruwheid van het papier, de breedte van de stift en de kracht van de druk bij het tekenen.
Met etst met ijzer-chloride of Dutch bath (Dutch Mordant) , omdat in salpeterzuur de gasbelletjes de kleine gaatjes snel zouden verstoppen ( als men ze met een veer verwijdert wordt de etsgrond gemakkelijk beschadigd.) Het etsen kan eventueel in etappes geschieden. Het geëtste beeld wordt zonodig met droge naald, stippel, roulette of matoir aangevuld, maar ook kombinaties met lijnets, aquatint e.d. zijn mogelijk. Om de potloodschets nog dichter te benaderen wordt de vernis mou wel in donkergrijs afgedrukt.

Tegenwoordig gebruikt men de vernis mou-techniek vaak om plaatselijk strukturen in de etsgrond aan te brengen, soms in kombinatie met een reservagetechniek (de liftgrond van de suikeraquatint). Daartoe drukt men textiel, bladeren, verfrommeld papier of iets dergelijks in de zachte grond. Ook kan men dat materiaal op de gegronde plaat leggen en onder lichte druk door de pers draaien; dan moet er wel een velletje plastic of goed gelijmd papier (dat geen etsgrond afneemt) ter bescherming overheen worden gelegd. Van de zo bewerkte plaat kunnen desgewenst weer delen worden afgedekt. Omgekeerd (negatief) kan men werken door met etsgrond ingerold of daarin gedrenkt materiaal op een schone plaat af te drukken, zodat de gewenste struktuur niet uit de etsgrond is verwijderd maarin etsgrond is aangebracht. De onbedekte delen zullen, als ze enige omvang hebben, van een aquatintgrein moeten worden voorzien omdat ze anders de inkt niet zullen kunnen vasthouden.

Kenmerken en oplage

De krijtachtige lijnstruktuur van de vernis mou is moeilijk enerzijds van de crayonets, anderzijds van de krijtlitho te onderscheiden. In het algemeen zal de vernis mou-tekening zachter en in haar onregelmatigheden vrijer en zekerder zijn dan de roulette-lijnen van de toch buitengewoon vaardige crayonetsers. Van de krijtlitho, een vlakdruktechniek, onderscheidt de vernis mou zich door haar typische diepdrukeigenschappen. De oplagemogelijkheden, zeker van de moderne vernis mou, komen met die van de (aquatint)ets overeen.
Degas, Op het toneel II 1877; ets met vernis mou


Terug naar de Hoofdpagina van de "Grafische encyclopedie"