ImagOn HD fotopolymeerfilms

Vanwege problemen met de ImagOn film hebben we besloten deze film niet meer te leveren.  Gebruik in plaats van de ImagOn film de Skylight fotopolymeer film. Veel van onderstaande instructies is ook bruikbaar voor de Skylight film, mede daarom wordt deze tekst gehandhaafd.

 

 

Fotopolymeerfilms worden veel gebruikt in de grafiek. Fotopolymeer hardt uit onder invloed van ultra violet licht. Fotopolymeer is leverbaar als film (bijvoorbeeld Imagon HD) of als plaat (bijvoorbeeld de Toyobo printight platen of in de vorm van een earosol (spuitbus). Er is dus altijd een lichtgevoelige laag die op een drager is aangebracht. Het beeld wordt overgebracht op de het fotopolymeer via een transparant stuk plastic waarop het beeld is getekend of op een andere manier (fotografisch) is aangebracht. In grote lijnen zijn er een aantal methodes om fotopolymeer te gebruiken:

  • Diepdruk. "Intaglio-type" (de term "type" suggereert dat het om hoogdruk gaat, beetje verwarrend. Bij "Intaglio-type" wordt het beeld alleen in de fotopolymeerlaag gemaakt (belichten-harden-uitwassen). De drager is dus alleen feitelijk de drager en kan dus behalve koper, van elk ander vlak materiaal gemaakt zijn. De Imagon-films en DK-films zijn hiervoor geschikt. (of Aerosol)
  • Diepdruk. Fotopolymeer als etsgrond. Bij deze techniek wordt de film aangebracht op een koperen (andere metalen kan ook) plaat. Na het belichten en uitharden wordt de plaat uitgewassen, waarbij sommige delen van de koperplaat bloot komen te leggen. Vervolgens wordt de plaat in ijzerchloride geëts, en daarna wordt de etsgrond verwijderd. Nu kan de plaat als "normale" diepdrukplaat worden afgedrukt. Bij uitstek is Puretch hiervoor geschikt, al kan het ook met (verdunde) Imagon of DK-film. (of Aerosol)
  • Hoogdruk. Bij uitstek zijn hiervoor de "Solar plates" (bijvoorbeeld Toyobo fotopolymeerplaten) geschikt. Het zijn dus niet de dieper liggende delen die de inkt vasthouden, maar het zijn de hoger liggende delen die de inkt vasthouden. Met Imagon en DK kan het ook, maar de film is daarvoor eigenlijk te dun, dus zullen er een aantal lagen op elkaar moeten worden gelamineerd.

Links naar meer informatie: